Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Stretch Concept10.00 - 11.00
Αθηνά Δηλαβέρη
11.00 - 12.00 Pilates11.00 - 12.00
Αδαμαντία Παπάζογλου
Pilates11.00 - 12.00
Αδαμαντία Παπάζογλου
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Pilates Concept17.00 - 18.00
Αντώνης Γιακούμας
18.00 - 19.00 Fit Ball18.00 - 19.00
Αθηνά Δηλαβέρη
Core Concept18.00 - 19.00
Αντώνης Γιακούμας
Pilates Concept18.00 - 19.00
Γιώργος Δημολιάνης
19.00 - 20.00 Stretch Concept19.00 - 20.00
Αθηνά Δηλαβέρη
Fit Ball19.00 - 20.00
Γιώργος Δημολιάνης
20.00 - 21.00 Pilates Concept20.00 - 21.00
Γιώργος Δημολιάνης
Total Concept20.30 - 21.30
Ιωάννα Καλαβρυτινού
Yoga Concept21.30 - 22.30
Ιωάννα Καλαβρυτινού
21.00 - 22.00 Cross Training Concept21.00 - 22.00
Γιώργος Δημολιάνης
22.00 - 23.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Pilates11.00 - 12.00
Αδαμαντία Παπάζογλου
Pilates11.00 - 12.00
Αδαμαντία Παπάζογλου
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 Core Concept18.00 - 19.00
Αντώνης Γιακούμας
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Core Concept20.30 - 21.30
Ιωάννα Καλαβρυτινού
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 Yoga Concept21.30 - 22.30
Ιωάννα Καλαβρυτινού
22.00 - 23.00
Click on the class name to get additional info

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Stretch Concept10.00 - 11.00
Αθηνά Δηλαβέρη
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Stretch Concept19.00 - 20.00
Αθηνά Δηλαβέρη
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 Pilates Concept17.00 - 18.00
Αντώνης Γιακούμας
18.00 - 19.00 Pilates Concept18.00 - 19.00
Γιώργος Δημολιάνης
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Pilates Concept20.00 - 21.00
Γιώργος Δημολιάνης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 Cross Training Concept21.00 - 22.00
Γιώργος Δημολιάνης
Click on the class name to get additional info

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 Fit Ball18.00 - 19.00
Αθηνά Δηλαβέρη
19.00 - 20.00 Fit Ball19.00 - 20.00
Γιώργος Δημολιάνης
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Click on the class name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 Total Concept20.30 - 21.30
Ιωάννα Καλαβρυτινού
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Τετάρτη